www.simasanaat.com

ابلاغ آزادسازی صادرات روغن

در حالیکه در شرایط تحریمی و بر اساس سیاست تثبیت ارزی، روغن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، بر اساس یک ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری مجوز رفع ممنوعیت صادرات آن صادر شده است.نکته دیگر اینکه امکان تسویه ارز صادرات با دلار غیررسمی وجود دارد.

به گزارش سیماصنعت، گمرک ایران به استناد رای دیوان عدالت اداری مجوز رفع ممنوعیت صادرات روغن خوراکی را صادر کرده و از امروز امکان صادرات این کالا در گمرکات اجرایی فراهم شده است.

این مجوز رفع ممنوعیت صادرات روغن خوراکی درحالی صادر شده که هم اکنون روغن بر اساس سیاستهای بالادستی در شرایط تحریم اقتصادی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با مشقت فراوان وارد کشور میشود. همچنین به استناد گزارشهای معتبر هم اکنون به دلیل عدم تامین به موقع ارز حجم قابل توجهی روغن در امکان گمرکی امکان ترخیص پیدا نکرده و حتی بعد از گذشت زمان قابلیت مصرف خود را از دست داده است.

در ادامه استنادات دیوان عدالت اداری در خصوص ازادسازی صادرات روغن خواندنی است.

در این رای به این نکته تاکید شده که دستور وزیر صمت برای ممنوعیت صادرات روغن از وزانت کافی برخوردار نیست و تنها بر اساس دستور العمل رئیس جمهور آن هم در بازه مشخص قابلیت اجرا دارد. این درحالی است که دستور ممنوعیت صادرات روغن در سال ۹۷ صادر شده اما ۵ سال بعد نسبت به این دستور شکایت صورت گرفته و رای مربوطه صادر شده است.

انتهای پیام