www.simasanaat.com

اعلام قیمت جدید ۶ محصول ایران خودرو

شرکت ایران خودرو قیمت جدید ۶ محصول خود را در فرودین ماه ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

قیمت جدید شش محصول ایران خودرو ، به دلیل افزایش قیمت بیمه شخص ثالث و تغییر مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در سال جدید است.

شرکت ایران خودرو قیمت جدید ۶ محصول خود را در فرودین ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.

هزینه درج شده به دلیل افزایش قیمت بیمه شخص ثالث و تغییر مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در سال جدید می‌باشد.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت جدید شش محصول ایران خودرو را مشاهده کنید:

قیمت جدید ۶ محصول ایران خودرو اعلام شدی

 

انتهای پیام