www.simasanaat.com

افزایش سقف کارت‌های چندمنظوره حمل‌ونقل عمومی در پایتخت

با تصویب شورای شهر تهران، سقف کارت‌های چندمنظوره حمل و نقل عمومی در پایتخت افزایش یافت.

به گزارش سیماصنعت، همزمان با دویست و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، «الحاق یک تبصره ذیل ماده ۷ مصوبه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳» و «الحاق یک بند به تبصره یکم ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران» بررسی و تصویب شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: با این مصوبه، سقف کارت‌های چندمنظوره از تاریخ اجرا، برای تمامی اقشار از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و شهرداری باید بار مالی ناشی از این مصوبه را محاسبه و به شورا ارسال کند.

علی اصغر قائمی افزود: دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های جانبازان که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان دارای ۲۵ درصد جانبازی، خدماتی را ارائه کند و شهرداری تهران موظف است خدمات رایگان به این قشر ارائه و هزینه‌های آن را در حساب‌های فی ما بین دولت اعمال کند.

این عضو شورا افزود: برآورد مالی کارت منزلت و خبرنگاران ۶۲.۵ میلیارد تومان بوده که به بیش از ۸۸ میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد و بار مالی سنگینی ندارد.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این جلسه گفت: ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان افزایش هزینه ناشی از افزایش سقف کارت منزلت ایجاد خواهد شد که به شورا ارائه می‌شود، اما در طرح دولت برای جانبازان و ایثارگران که به بیش از ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد و تشخیص آن نیز سخت است، بار مالی سنگینی دارد.

مجید باقری افزود: تکلیف دولت باید به صورت دقیق در این طرح لحاظ شود، زیرا بار مالی چشمگیری دارد و باید به طور دقیق بررسی شود.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران هم گفت:آنچه در این زمینه اهمیت دارد اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص رایگان کردن برخی خدمات و تخفیف هاست.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: فرآیند استفاده جانبازان از کارت بلیت‌ها معیوب است و کرامت آنها حفظ نمی‌شود، باید به صورت اینترنتی استفاده از این خدمات دنبال و کارت‌ها را پست برای افراد ارسال کند و درخواست ما این است که شهرداری تا زمان رفع این مسئله موضوع را دنبال کند.