www.simasanaat.com

افزایش ۱۵ درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک

تولید کنسانتره مجتمع معدنی سرب نخلک طی 5 ماهه نخست امسال، 15 درصد افزایش یافت.

به گزارش سیماصنعت، مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۵ هزار و ۳۸۲ تن کنسانتره تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴ هزار و ۶۷۲ تن بود.
همچنین رقم تولید شده نسبت به برنامه (۴ هزار و ۱۰۰ تن)، حاکی از افزایش ۳۱ درصدی است.

رشد ۶۶ درصدی استخراج و ۵۶ درصدی ارسال

مجتمع معدنی سرب نخلک طی ۵ ماهه نخست امسال، ۱۸۰ هزار و ۵۳۳ تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۰۸ هزار و ۸۴۷ تن)، ۶۶ درصد رشد نشان می دهد.
این مجتمع در مدت یاد شده، ۵ هزار و ۶۳۲ تن کنسانتره سرب به شرکت ها ارسال کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۳ هزار و ۶۰۴ تن)، حاکی از رشد ۵۶ درصدی است.

 

انتهای پیام