www.simasanaat.com

بخشنامه جدید برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی می شود.

به گزارش سیماصنعت، بخشنامه مربوط به راه‌اندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان طی روزهای اخیر ابلاغ شده است.

بنابراین و طبق این بخشنامه، در صورت حائز شرایط بودن، امکان استفاده از استثناء عدم ایفای تعهد ارزی وجود دارد.

انتهای پیام