www.simasanaat.com

تعیین زمان صدور صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین زمان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از اول دی ماه موافقت کردند.

به گزارش سیماصنعت، در جلسه صحن علنی روز دوشنبه(۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن، نمایندگان جزییات لایحه را مورد بحث و بررسی قرار دادند که ماده (۱) این لایحه با ۱۵۳ رای موافق به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ تمامی مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط تمامی مؤدیان را فراهم کرد، درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.