www.simasanaat.com

تغییر و تحولات وزارت صمت در روزهای پایانی سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی منوچهر منطقی را که تا پیش از این سمت معاون حمل‌ونقل صنایع وزارت صمت را بر عهده داشته، به سمت مشاورز وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرده و احمد اقایی را جایگزین وی و سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل کرد.

به گزارش سیماصنعت، براساس دو حکم صادر شده توسط عباس علی‌آبادی، منوجه منطقی که طی سال‌های اخیر معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه را بر عهده داشته اکنون در جایگاه مشاور وزیر و همچنین مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو قرار گرفته است.

و بر همین اساس وزیر صمت در حکمی دیگر، “احمد آقایی” را بر صندلی منوچهر منطقی نشانده و به سمت “سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل منصوب کرده است.

انتهای پیام