www.simasanaat.com

تولید بیش از ۵۶ هزار تن شمش آلومینیوم در نخستین ماه امسال

تولید شمش آلومینیوم کشور در نخستین ماه 1403، بیش از 56 هزار تن اعلام شد.

به گزارش سیماصنعت، ۴ شرکت بزرگ آلومینیومی کشور (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) طی ماه فروردین، ۵۶ هزار و ۸۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند.

میزان شمش تولید شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، حدود ۵۶ هزار و ۵۹۴ تن بود.از میزان شمش آلومینیوم تولید شده در فروردین ۱۴۰۳، شرکت های «آلومینیوم جنوب» ۲۳ هزار و ۴۱۸ تن، «ایرالکو» ۱۵ هزار و ۶۱۷ تن، «المهدی» ۱۳ هزار و ۹۳۳ تن و «آلومینای ایران» ۳ هزار و ۱۱۵ تن تولید کردند.همچنین طی فروردین امسال، ۱۸ هزار و ۵۸۳ تن «پودر آلومینا»، ۳۱ هزار و ۵۰۲ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۵۴ هزار و ۶۳۳ تن «بوکسیت» توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد.

انتهای پیام