www.simasanaat.com

در این صورت امکان تعویض پلاک ندارید!

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور گفت: از هفته آینده تمام دستگاه‌های خودپرداز که برای دریافت عوارض شهری و آزادراهی در مراکز تعویض پلاک موجود است، جمع‌آوری می‌شود و شهروندان باید پیش از نوبت‌گیری این موارد را تسویه کنند.

به گزارش سیماصنعت، سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور فراجا با اشاره به طرح جدید جمع‌آوری دستگاه‌های خودپرداز موجود در مراکز تعویض پلاک گفت: طبق توافقاتی که بین پلیس راهور، شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است، از تاریخ ۱۹ خرداد امسال کلیه دستگاه‌های خودپرداز که برای دریافت عوارض در مراکز تعویض پلاک موجود است جمع آوری خواهد شد.

وی افزود: همه شهروندان باید قبل از اینکه نوبت الکترونیک تعویض پلاک دریافت کنند، عوارض شهرداری و آزادراهی خود را تسویه کنند و اگر این کار را نکنند علی رغم اینکه نوبت تعویض پلاک گرفتند، امکان تعویض پلاک نخواهند داشت.

انتهای پیام