www.simasanaat.com

دستور شفاف‌سازی مشخصات ۵۰۰۰ ملک در اختیار اموال تملیکی

رئیس سازمان اموال تملیکی دستور انتشار مشخصات و جزئیات مربوط به ۵۰۰۰ سند ملکی در اختیار این سازمان را صادر کرد.

به گزارش سیماصنعت، به تازگی از سوی سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال توقیفی مفسدین اقتصادی اعلام شد: تعدادی از املاک مفسدین اقتصادی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و تنها در دو پرونده معروف املاک گروه شهمیری و گروه سادات خوزستان ۳۰۰ ملک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.

تنها در یک مورد ۸۵ هزار متر مربع مربوط به ملک توقیفی از اموال گروه شهمیری در استان مازندران به سازمان اموال تملیکی واگذار شد که این ملک در یک ساز و کار شفاف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد. در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان املاک توقیفی در اختیار سازمان اموال تملکی به فروش رسیده است.

پیگیری ها نشان می دهد تاکنون حدود ۵ هزار سند مربوط به اموال غیر منقول مربوط به پرونده های مختلف اقتصادی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.

علیرضا نورنژاد عضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول، پیشتر گفته بود که مشکلی برای انتشار عمومی مشخصات این ۵۰۰۰ ملک وجود ندارد. اما در مزایده های سازمان اموال تملیکی در هر مرحله مشخصات کامل هر تعداد ملکی که وارد مزایده می‌شود در اختیار عموم قرار میگیرند.

در همین راستا اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی درباره رویکرد شفافیت محور در مورد این املاک، دستور انتشار مشخصات و جزئیات مربوط به ۵۰۰۰ سند ملکی در اختیار سازمان اموال تملیکی را صادر کرد.

انتهای پیام