www.simasanaat.com

سرمایه‌گذاری ۱.۹ همتی ایمیدرو در ۲۸ پروژه راهسازی و برق‌رسانی بخش خصوصی

ایمیدرو با هدف توسعه زیرساخت معادن بخش خصوصی؛ 28 پروژه راهسازی و برق رسانی در دست اجرا دارد. میزان سرمایه گذاری در این پروژه ها حدود 19 هزار میلیارد ریال است.

به گزارش سیماصنعت، طرح هایی زیرساختی این سازمان به منظور تقویت و تسهیل تولید و توسعه در معادن بخش خصوصی به اجرا درمی آید. از تعداد ۲۸ قرارداد راهسازی و برق رسانی (به طول ۴۷۵ کیلومتر)؛ ۲۱ قرارداد به حوزه راه اختصاص دارد و هفت قرارداد برق رسانی تعریف شد.

راهسازی

در حوزه راهسازی به طول ۲۶۱ کیلومتر، بیش از ۱۶۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال انجام است.

برق رسانی

همچنین سرمایه گذاری پروژه های برق رسانی به طول ۲۱۴ کیلومتر، به ۲۲۷۰ میلیارد ریال می رسد.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو) راهبری اجرای این پروژه ها را بر عهده دارد.

انتهای پیام