هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۶ (دو هزار و بیست و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۹۶,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۲۴۷,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و چهل و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۵۰۰ (پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۹۷۹ (پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۶۴,۶۸۰ (شصت و چهار هزار و ششصد و هشتاد ) تومان به ۶۵,۱۲۳ (شصت و پنج هزار و یکصد و بیست و سه ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۲۷۰ (چهارده هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۳۵ (یک هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۴۱۶ (سی و هشت هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۴,۸۵۰ (سی و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی به ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

انتهای پیام