www.simasanaat.com

ورود فولاد مبارکه به حوزه نوآوری و تکنولوژی‌های جدید به عنوان یک ضرورت و هدف دارای اولویت

​محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه در حاشیه بازدید تعدادی از شرکت‌های سرمایه پذیر فولاد مبارکه در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: ورود به حوزه نوآوری و تکنولوژی‌های جدید به عنوان یک ضرورت و یک هدف دارای اولویت برای فولاد مبارکه تعریف شد و طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورد و یک نگاه نو به حوزه نوآوری حاکم شد.

به گزارش سیماصنعت، طیب نیا اظهار کرد: خوشبختانه شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه نیز با این رویکرد و پر توان وارد میدان شد و سال گذشته با حمایت هیئت مدیره، اخذ مجوزهای لازم و تعریف یک بودجه مناسب به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) ورود پیدا کرد که برخی از این سرمایه گذاری‌ها به بار نشسته و برخی نیز در مراحل اولیه هستند.

وی تاکید کرد: لازم بود گزارش کاملی از این اتفاقات و تک تک طرح‌ها به هیئت مدیره داده شود. امیدواریم این حرکت به ما در دستیابی به تکنولوژی‌های فرایندی کمک کند. همچنین با حمایت و هدایت بیشتر بتوانیم دستاوردهای بهتری را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

انتهای پیام

فولاد مبارکه –