www.simasanaat.com

۲۰ درصد مواد غذایی کشور از کشت دیم تامین می‌شود

معاون وزیر جهاد گفت: در ایران ۶۰ درصد اراضی کشاورزی دیم بوده که تنها ۲۰ درصد تأمین مواد غذایی از این بستر است.

صفدر نیازی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد در همایش روز جهانی خاک گفت: روز جهانی خاک یکی از مهم ترین رویدادهای بین المللی در سطح دنیاست که به ابتکار سازمان ملل متحد و فائو در سال ۲۰۱۳ نام نهاده شد و امسال دهمین سال آغاز این پویش علمی، فرهنگی و ترویج در جهان است.

به گفته او، از سال ۹۶ جمهوری اسلامی ایران به عضویت برنامه مشارکت جهانی خاک درآمد و تاکنون به عنوان یکی از اعضای فعال در برنامه و پروژه های تخصصی حوزه خاک مشارکت داشته است.

نیازی ادامه داد: براساس پیش بینی مجامع بین المللی تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت جهان به ۹.۷ میلیارد نفر می‌رسد و نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۶۰ درصد تولید غذای بیشتری نیاز خواهیم داشت.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد افزود: با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به تامین غذای بیشتر برای دسترسی به این افزایش تولید، سهم اراضی جدید ۱۵ درصد بوده و بیش از ۸۵ درصد مازاد غذا باید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح با رویکرد مدیریت پایدار خاک محقق شود.

نیازی با بیان اینکه ۸۰ درصد اراضی کشاورزی در دنیا دیم است، گفت: ۶۰ درصد غذای مورد نیاز جهان از این طریق کشت دیم تامین می شود، درحالیکه کشورما ۶۰ درصد اراضی بصورت دیم بوده و تنها ۲۰ درصد غذای مورد نیاز کشور را تامین می کند که این امر بیانگر ضرورت توجه بیشتر به مقوله ارتقای بهره وری بویژه با تاکید بر مدیریت آب سبز و بهبودی حاصلخیزی خاک های این اراضی است.

معاونت امور آب و خاک ادامه داد: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع حیاتی خاک از تمام مسئولان تقاضا دارم که با حمایت کامل و دستور تامین الزامات مورد نیاز موجبات تداوم حرکت نوپای مدیریت پایدار خاک و عمل به تعهدات مصرح در اسناد بالادستی فراهم کنند.

او با بیان اینکه تصویب ایین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در هیئت دولت در شرف ابلاغ رسمی است، افزود: آغاز توسعه نظام نسخه نویسی توصیه های کودی در اراضی زراعی و باغی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب است. تهیه ابلاغ شرح خدمات مطالعاا و اجرای الگوی تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک، اخذ ردیف ملی اعتبارات مطالعه و اجرای الگویی تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک، پیگیری اعتبارات مربوط به خاک در قالب ماده ۲۳ قانون الحاق از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، اخذ ردیف ملی اعتبارات مطالعه و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در قانون بودجه امسال و تخصیص بودجه براساس موافثت نامه باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد  با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ملی در پروژه آبخیزداری در راستای حفاظت از آب و خاک انجام می شود، گفت: تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک و انجام مطالعات خاک شناسی در حد اعتبارات تخصیصی ۱۳۲ هزار هکتار است.

او با اشاره به برنامه ها و اولویت های پیش رو معاونت آب و خاک افزود: تهیه نقشه های حاصلخیزی خاک های کشور با همکاری فائو و موسسه تحقیقات خاک و آب، بزنامه ریزی و تسریع در ارتقا و بهنگام سازی پایگاه ملی اطلاعات خاک و اب کشور، تقویت همکاری با معاونا امور زراعت در اجراب طرح حهش تولید در دیمزارها در سطح ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار به سفارش ستاد اجرای فرمان امام، تقویت همکاری های تخصصی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با فائو از جمله برنامه هایی بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

نیازی گفت: برنامه ریزی های منسجمی برای تقویت همکاری های جدید بویژه در طرح ها و پروژه های تخصصی و تهیه شناسنامه حاصلخیزی اراضی کشاورزی در دستور کار داریم.

معاون امور آب و خاک وزارت  جهاد گفت: می‌طلبد توجه بیشتر به مدیریت خاک و آب سبز در تأمین پایدار امنیت غذایی داشته باشیم.

انتهای پیام