www.simasanaat.com

۲۰ راهبرد بانک صادرات برای ارتقای سهم از بازار بانکی استان قم

معاون شعب بانک صادرات ایران در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد و تشریح و تبیین اهداف مدیریت شعب این بانک در استان قم، وضعیت شعب این استان و مشکلات آن را تشریح و راهکارهای ارتقای سهم از بازار و بهبود جایگاه بانک در این استان را بیان کرد.
 به گزارش سیماصنعت، سیدمحمدکاظم مرتضوی اسکویی در این نشست وضعیت عملکرد شعبه ممتاز و دو حوزه استان قم را از منظر منابع سپرده‌ای، تسهیلات، ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی، مطالبات، بانکداری الکترونیک و سایر شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار داد و جایگاه این استان را در بین سایر استان‌ها مورد مقایسه قرار داد.
مرتضوی اسکویی با تاکید بر انجام ۲۰ تاکید و فرمان برای بهبود و برون‌رفت از مشکلات این استان خواستار رعایت  موارد جدی در تحقق اهداف بانک در  استان قم شد.
او مدیریت نقدینگی، رعایت حد مجاز تسهیلات، پیگیری بهبود عملکرد شعب و حوزه‌های منفی، برنامه‌ریزی هفتگی، نظارت مستمر، بازاریابی تهاجمی، توجه به مشتریان در سطوح ده‌گانه، توجه به مشتریان IMI، بازیابی مشتریان و حساب‌های فراموش شده، افزایش افتتاح حساب برای مشتریان حقوقی، آگاه‌سازی همکاران از اهداف و برنامه‌های بانک، شناخت انتظارات مشتریان و ایجاد ارتباط برای جذب منابع آنها، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای، تمرکز بر افزایش سهم از بازار، تمرکز بر طرح‌های جدید جذبی بانک، رعایت بسته اعتباری، فروش بسته‌های ترکیبی، تمرکز بر ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، وصول مطالبات، کاهش بهای تمام‌شده پول و افزایش نرخ مؤثر تسهیلات و همچنین استفاده از ابزارهای نوین بانک از جمله «چکنو» و «ست» را از جمله این تاکیدات برشمرد.
انتهای پیام
بانک صادرات- بانکداری الکترونیک